Hypotheeknieuws

Nieuws oktober 2016   De hypotheeknormen voor volgend jaar zijn bekend.

Maximale hypotheek in 2017

Elk jaar worden de hypotheeknormen opnieuw vastgesteld. Deze bepalen hoeveel u kunt lenen op basis van de woningwaarde, het inkomen en met NHG. Dit betekent ook de maximale hypotheek per huishouden elk jaar wijzigt. We noemen de wijzigingen in de maximale hypotheek voor 2017.

Maximale hypotheek bij woningwaarde

In 2017 kan op basis van de woningwaarde minder geleend worden. De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde daalt van 102% naar 101%. Deze ‘loan to value’ (LTV) wordt tot 2018 afgebouwd naar 100%. Dit betekent dat bij een gelijke hypotheeksom meer eigen geld moet worden ingebracht. Bij energie besparende maatregelen is het, onder voorwaarden, mogelijk om de LTV-norm op te rekken tot 106%.

Maximale hypotheek op basis van inkomen

Elk jaar jaar stelt het Nibud de financieringslastnormen vast. Hierin wordt bepaald welk percentage van het inkomen huishoudens aan de hypotheek mogen besteden. Deze zijn inmiddels bekend. De algehele conclusie is dat op basis van het inkomen in 2017 meer geleend mag worden. Per huishouden zien we echter forse verschillen in de maximale hypotheek.

  • Alleenverdieners met een inkomen van € 35.000 en een hypotheekrente van 2,75% kunnen volgend jaar € 6.087,- meer lenen. Met een inkomen van € 70.000,- is dit € 12.975,-.

In 2017 mogen tweeverdieners meer lenen. Het hoogste inkomen mag volgend jaar met 60% vermeerderd worden van het laagste inkomen (nu 50%). Het toetsinkomen is hierdoor hoger, waardoor (volgens de financieringslasttabel) een hoger percentage van het inkomen voor de hypotheek gebruikt mag worden.

  • Tweeverdieners met een inkomen van € 35.000 plus € 17.500,- en een hypotheekrente van 2,75% kunnen volgend jaar  € 9.131,- meer lenen. Met een inkomen van € 50.000,- plus € 25.000,- is dit € 21.433,-.

In 2017 houdt de wetgever rekening met lage rentestand van dit moment. Wie voor een lage hypotheekrente kiest kan volgend jaar iets minder lenen. Dit om het risico van betalingsproblemen bij een rentestijging te voorkomen.

  • Met een lage hypotheekrente van 1,75% kan een alleenverdiener met een inkomen van € 35.000,- volgend jaar € 5.618,- minder lenen. Met een inkomen van € 70.000 is dit € 2.155,-.

Normen voor een NHG-hypotheek

In 2016 is besloten om de laatste verlaging van de NHG-grens (van € 231.132,- naar € 225.000,-) te schrappen. Dit in verband met de positieve ontwikkeling van de huizenprijs.

Vanaf 2017 wordt de kostengrens waarvoor u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunt afsluiten gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Volgend jaar wordt de NHG-grens verhoogd naar € 245.000,-.

Comments are closed.